Over STO

Deze website is een initiatief van de stuurgroep voor de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek van Sterk Techniekonderwijs (STO). Hieronder lees je meer over STO en de missie van het samenwerkingsverband.

Tekort aan technici

De Nederlandse arbeidsmarkt heeft een groot tekort aan technische vakmensen. Ook in de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek zijn er veel minder technici dan we nodig hebben. Bovendien verandert de techniek snel. Daarom zijn er niet alleen méér technische professionals nodig, maar moeten zij ook over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. De kwaliteit van het onderwijs is dus heel belangrijk.

Techniekonderwijs verbeteren

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft daarom STO opgezet, dat staat voor Sterk Techniekonderwijs. STO is een samenwerking tussen Stichting Platforms VMBO en Platform Talent voor Technologie. Samen zetten zij zich in voor beter techniekonderwijs in de regio. Dat begint bij het vmbo, want dit is vaak het startpunt van een technische carrière. STO helpt daarom vmbo-scholen bij het verbeteren van hun techniekonderwijs, zodat meer leerlingen kiezen voor een technisch profiel.

Leuk en interessant

De vmbo-scholen in de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek verwachten op basis van onderzoek dat het aantal nieuwe leerlingen daalt met 14 procent. Dat maakt het voor de scholen nog moeilijker om meer basisschoolleerlingen een technisch profiel te laten kiezen. Daarom is het extra belangrijk dat de kwaliteit van de lessen hoger wordt en dat kinderen en jongeren techniek & technologie gaan zien als een leuk en interessant vak.

Extra impuls

De scholen in de regio werken hard aan het verbeteren van de technieklessen, maar kunnen dit niet zonder steun van buitenaf. Ze hebben daarvoor extra geld en hulp nodig. Onder andere om lesruimtes en materialen te verbeteren, de lesstof te vernieuwen en om nieuwe techniekdocenten aan te trekken en op te leiden.

Meer docenten

Want er zijn niet alleen meer leerlingen, maar ook meer docenten nodig in het techniekonderwijs. Daarom wil STO technische vakspecialisten laten zien hoe leuk het kan zijn om hun passie over te brengen op jongeren. Daarnaast helpt STO bestaande docenten om nog betere technieklessen te geven.

 

Inspiratie en informatie

STO helpt vmbo-scholen met elkaar samen te werken, plannen op te stellen en die uit te voeren. Ook biedt het ondersteuningsteam inspiratie, tools en informatie. De ondersteuning van STO is te verdelen in drie categorieën:

  1. Inhoudelijke ondersteuning: docenten opleiden, leerlijnen ontwikkelen en het bedrijfsleven uit de regio inzetten in het onderwijs.
  2. Procesgerichte ondersteuning: vmbo-scholen helpen om samen te werken met elkaar, met bedrijven en met het mbo.
  3. Strategische ondersteuning, om partijen met elkaar in gesprek te brengen.

Bezoek voor meer informatie de overkoepelende website van Sterk Techniekonderwijs.

Website STO