terug
delen

Hotspot op locatie

Een pilot op locatie

Op 28 maart 2023 werd een speciale les gegeven op de Andreas te Voorhout.

Hier werden de leerlingen getrakteerd op een les vanuit de KTS Hotspot, twee docenten uit het team hebben op locatie een les gegeven over stroom, geleiding en programmeren. Dit is de workshop Guitar Hero 2.0. De leerlingen kregen uitleg over stroom en gingen aan de slag met Scratch en de Makey Makey om muziek te maken met een kartonnen gitaar en zelfs met fruit.

De kinderen hebben veel geleerd en vooral ook veel lol gehad…en de docenten van team Hotspot KTS ook. Als pilot was dit een zeer geslaagd project, nu gaan we kijken hoe we meer op locatie kunnen gaan werken.